C# DropDownList i Enum içeriği ile doldurmaMerhabalar,

Bu yazımızda Enum tanımlanmış verileri DropDownList'e nasıl aktaracağımızı anlatacağım.

Ders türlerimizi tutan Enum aşağıdaki gibi olsun.
enum DersTuru
  {
    Zorunlu,
    Seçmeli_1,
    Seçmeli_2
  }

Code-Behind

Kod kısmında aşağıdaki kod parçasını doldurmak istediğimiz dropdownlist'e bağlıyıp bind ediyoruz.
drp_ders_turu.DataSource = Enum.GetNames(typeof(DersTuru));
drp_ders_turu.DataBind();

Projemizde birden fazla yerde ders türü dropdownlist 'ini kullanabiliriz.
Bu bilgilerin tek bir yerden çekilmesi hepsinin aynı sonuç vermesini garanti ettiği gibi ilerleyen zamanlarda yeni bir ders türünün eklenmesinde ve çıkartılmasında kolaylık sağlar.
Yani tek bir yerden yapacağınız değişiklik ile bütün bağlı olan dropdownlist'leriniz değişmiş olacaktır.

İyi çalışmalar dilerim.