BAGLAN CLASS (calistir_dra)Merhabalar Arkadaşlar,

      Bu yazımızda BAGLAN class ı içerisindeki calistir_dra fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım.

      ASP.Net ile verilerimizi veritabanına gönderdik ve veritabanımızda bazı işlemler yaptığımızı düşünelim. Bu işlemler sonucunda geriye bizim belirlediğimiz TEK SATIRLIK TABLOYU (M sütun ve 1 satır) göndermesini istiyorsak bu fonksiyonu kullanacağız. Genellikle bir nesnenin gösterilmesi ve düzenlenmesinde kullanacağız
Üstte bulunan tasarıma göre düzenleme işini nasıl yapacağımıza bakalım.


Örnek Tablo


Stored Procedure

Tek kullanıcının bilgilerini getiren bir stored procedure (SP) yazacağız.
Senaryomuza göre requst.querystring ile alacağımız kişinin id bilgisini SP'e gönderip kişinin bilgilerini (Tek satır N sütun) çekeceğiz.


create proc kullanici_getir
@id int
as
select * from kullanici where id=@id

Code-behind

Burada öncelikle datareader kullanmamız için gerekli kütüphaneleri eklememiz lazım.
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

Daha sonra page_load bölümünde aşağıdaki kodları yazıyoruz. Düzenleme işlemi yaptığımızdan dolayı sayfanın postback edilip edilmediğini kontrol etmemiz gerekir.
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        if (IsPostBack == false)
        {
          int kullanici_id = Convert.ToInt32(Request.QueryString["id"]);
          baglan bag = new baglan();
          object[,] icerik = new object[,] { { "@id", kullanici_id } };
          SqlDataReader dra = bag.calistir_dra(icerik, "kullanici_getir");
          if (dra.Read())
          {
            txt_ad.Text = dra["ad"].ToString();
            txt_soyad.Text = dra["soyad"].ToString();
            DropDownList1.Items.FindByText(dra["durum"].ToString()).Selected = true;
          }
          dra.Close();
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        
        throw;
      }
    }

Bir kişinin veya nesnenin TEKİL verilerini göstermek ve düzenlemede calistir_dra fonksiyonunu kullanmaktayız.

 İyi çalışmalar dilerim.