SQL'de KULLANILAN STRING FONKSIYONLAR


Merhaba Arkadaşlar
    Bu makalemizde SQL de kullanılan String fonksiyonlarını kısa örnekler vererek açıklayacağız...

Hemen başlayalım...

1-) LEFT verilen ifadeyi sol taraftan fonksiyona verilen ikinci parametre kadarını alıp döndüren bir fonksiyondur.

SELECT LEFT('TOLUNAY GUDUK',5)
Sonuç: TOLUN

2-) RIGHT verilen ifadeyi sağ taraftan tıpkı bir önceki örnekte yapıldığı gibi kırpıp döndüren fonksiyondur.

SELECT RIGHT('TOLUNAY GUDUK',5)
Sonuç: GUDUK

3-) LEN Verilen ifadenin karakter sayısını döndürür. Buna boşluk karakteride dahildir.

SELECT LEN('TOLUNAY GUDUK')
Sonuç: 13

4-) UPPER küçük harflerle yazılmış bir ifadeyi büyük harflere çevirir.

SELECT UPPER('tolunay')
Sonuc:  TOLUNAY

5-) LOWER büyük harflerle yazılmış bir ifadeyi küçük harflere çevirir.

SELECT LOWER('TOLUNAY')
Sonuç: tolunay

6-) SUBSTRING Verilen ifadeden parça almak için kullanılır.örneğin aşağıdaki ifadede 2. karakterden başlayıp 5. karakter sonrasına kadar olan kısmı alıp döndürür.

SELECT SUBSTRING('TOLUNAY',2,5)
Sonuç: OLUNA

7-) REPLACE Verilen karakterleri biribiriyle değiştirir.aşağıdaki örnekte TOLUNAY ifadesini İLKE ile değiştirmiş olduk.

SELECT REPLACE('TOLUNAY GÜDÜK','TOLUNAY','İLKE')
Sonuç: İLKE GÜDÜK

8-) STUFF fonksiyonu REPLACE ile hemen hemen aynı işi yapar ancak 4 parametre alır. 2. parametreden itibaren 3. parametreye kadar olan karakterleri 4. parametredeki değer ile değiştirir.

SELECT STUFF('Audi hh',5,3,'TT')
Sonuç: AudiTT

9-) LTRIM verilen ifadede soldan boşlukları alır.

SELECT LTRIM('       TOLUNAY')
Sonuç: TOLUNAY

10-) RTRIM verilen ifadede  sağdan boşlukları alır.

SELECT RTRIM('TOLUNAY        ')
Sonuç: TOLUNAY

11-) REVERSE verilen ifadeyi ayna misali yansımasını alır.

SELECT REVERSE('TOLUNAY')
Sonuç: YANULOT

12-) QUOTENAME Verilen string ifadeyi köşeli parantez [] içine almayı sağlar.

SELECT QUOTENAME ('GÜDÜK')
Sonuç:[GÜDÜK]

13-) REPLICATE Verilen ifadeyi 2.  parametre  kadar tekrarlar.

SELECT REPLICATE('selam',4)
Sonuç: selamselamselamselam

14-) CHARINDEX  Bu fonksiyon ile istenilen bir string ifade içinde aranılan karakterin indeks numarası geri döner.

SELECT CHARINDEX ('g','tolunay güdük',0)
Sonuç: 9
     Umarım yardımcı olur. İyi çalışmalar...