BAGLAN CLASS (tablo_getir)Merhabalar Arkadaşlar,

      Bu yazımızda BAGLAN class ı içerisindeki tablo_getir fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım.

      ASP.Net ile verilerimizi veritabanına gönderdik ve veritabanımızda bazı işlemler yaptığımızı düşünelim. Bu işlemler sonucunda geriye bizim belirlediğimiz TABLOYU (M sütun ve N satır) göndermesini istiyorsak bu fonksiyonu kullanacağız.Üstte bulunan GridView i  nasıl dolduracağımıza bakalım.


Örnek Tablo


Stored Procedure

Tüm kullanıcıları getiren bir stored procedure (SP) yazacağız.
Senaryomuza göre SP'e veri göndermeyeceğiz. Alacağımız veriler N Satır, M Sütun olacaktır.

a) Tüm kullanıcıları getir

create proc kullanicilari_getir
as
select * from kullanici

b) Aktif olan kullanıcıları getir

create proc aktif_kullanicilari_getir
as
select * from kullanici where durum='Aktif'


Code-behind

Burada yapacağımız işlem oluşturduğumuz stored procedure ' e varsa verilerini göndermek ve gelen tabloyu bir aracın datasource'una bağlamak ve bind etmek.

baglan bag = new baglan();
GridView1.DataSource = bag.tablo_getir("kullanicilari_getir");
GridView1.DataBind();

Başka nerelerde kullanılır:
-Datalist, Repeater, Dropdownlist gibi
yerlerde kullanabilirsiniz.

İyi çalışmalar dilerim.