BAGLAN CLASS (tablolar_getir)


Merhabalar Arkadaşlar,

Bu makalemizde BAGLAN class ımızdaki tablolar_getir fonksiyonundan bahsedeceğim.

Genellikle Anasayfalar da bir sürü modülün kısa kısa parçaları olur.
  • Haber-duyurular
  • slider
  • kişisel bilgiler
  • ürünler gibi.
Bu modüllerin tabloları farklı olacağından dolayı farklı farklı select cümlelerine ihtiyacımız var.
Her select için tablo_getir kullanmak yerine tümü için tablolar_getir fonksiyonunu kullanacağız.
tablolar_getir fonksiyonunun geri dönüş değeri DataSet tir.

Aşağıdaki örneğimizde ürün detayını gösteren sayfanın page load ı bulunmaktadır.
iki tabloya ihtiyacımız olmuş. Bunlar
  1. o ürüne ait bilgileri gösteren tablo (aciklama,resim vb.)
  2. diğeri repeater içinde kullanacağımız o ürüne ait resimler.
İyi çalışmalar dilerim.


 DataTable dt = new DataTable();
 object[,] icerik = {{ "@urunID", Request.QueryString["id"] }};
 baglan bag = new baglan();
 DataSet ds=bag.tablolar_getir(icerik, "urunDetay");
//Dataset içindeki ilk tablonun alınması
 dt = ds.Tables[0];
 if (dt.Rows.Count > 0) // içerisi dolu ise uygun yerlere yerleştir
 {
   lblUrunAciklama.Text = dt.Rows[0]["aciklama"].ToString();
   imgUrun.ImageUrl = "~/images/kucuk/" + dt.Rows[0]["resim"].ToString();
   UrunResmi.Attributes.Add("href", "~/images/buyuk/" + dt.Rows[0]["resim"].ToString());
 }

// ikinci tabloyu direk repeater a baglıyoruz
rptUrunResimleri.DataSource = ds.Tables[1];
rptUrunResimleri.DataBind();

// DataSet ve DataTable ı boşaltıyoruz
dt.Dispose();
ds.Dispose();


create proc urunDetay
@urunID int
as
Select * from Urunler where urunID=@urunID
Select * from UrunResimleri where urunID=@urunID