Algoritma Örnekleri


 


1- Ekrana Merhaba Dünya yazdıran program


Console.WriteLine("Merhaba Dünya");
Console.ReadKey();


print("Merhaba Dünya") 2- Dışarıdan ad ve soyad bilgisini alarak ekrana yazan program


string ad, soyad;
Console.Write("Lütfen adınızı giriniz : ");
ad = Console.ReadLine();
Console.Write("Lütfen soyadınızı giriniz : ");
soyad = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Merhaba {0} {1}", ad, soyad);
Console.ReadKey();


ad  = input("Lütfen adınızı giriniz : ")
soyad = input("Lütfen soyadınızı giriniz : ")
print("Merhaba" , ad , soyad) 3- Kullanıcının girdiği 2 tam sayıyı toplayıp ekrana yazan program


int sayi1, sayi2, toplam;
Console.Write("1. sayi : ");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("2. sayi : ");
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplam = sayi1 + sayi2;
Console.WriteLine("{0} ve {1} sayısının toplamı : {2}", sayi1, sayi2, toplam);
Console.ReadKey();


sayi1 = input("1. sayi : ")
sayi2 = input("2. sayi : ")
toplam = int(sayi1) + int(sayi2)
print(sayi1," ve ",sayi2, "sayısının toplamı :", toplam) 4- Kullanıcıdan aldığı 2 sayıyı toplayıp, çıkarıp, çarpıp, bölüp sonuçlarını ekrana yazan program


double sayi1, sayi2, toplam, fark, carpim, bolum;
Console.Write("1. sayi : ");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("2. sayi : ");
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplam = sayi1 + sayi2;
fark  = sayi1 - sayi2;
carpim = sayi1 * sayi2;
bolum = sayi1 / sayi2;
Console.WriteLine("{0} sayısının {1} sayısı ile toplamı : {2}", sayi1, sayi2, toplam);
Console.WriteLine("{0} sayısının {1} sayısından farkı  : {2}", sayi1, sayi2, fark);
Console.WriteLine("{0} sayısının {1} sayısı ile çarpımı : {2}", sayi1, sayi2, carpim);
Console.WriteLine("{0} sayısının {1} sayısına bölümü  : {2}", sayi1, sayi2, bolum);
Console.ReadKey(); 


sayi1 = input("1. sayi : ")
sayi2 = input("2. sayi : ")
toplam = float(sayi1) + float(sayi2)
fark  = float(sayi1) - float(sayi2)
carpim = float(sayi1) * float(sayi2)
bolum = float(sayi1) / float(sayi2)
bolum2 = float(sayi1) // float(sayi2)

print(sayi1," ve ",sayi2, "sayısı ile toplamı :", toplam)
print(sayi1," ve ",sayi2, "sayısından farkı :", fark)
print(sayi1," ve ",sayi2, "sayısı ile çarpımı :", carpim)
print(sayi1," ve ",sayi2, "sayısına bölümü :", bolum) #50/11 = 4.5454
print(sayi1," ve ",sayi2, "sayısına tam bölümü :", bolum2)#50//11 = 4.0 5- Kullanıcının girdiği sayının %25 'ini bulup ekrana yazdıran program


double sayi = 0,yuzde = 0;
Console.Write("Sayi : ");
sayi = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
yuzde = sayi * 0.25; //yuzde = (sayi * 25) / 100;
Console.WriteLine("{0} sayısının %25 i : {1}", sayi, yuzde);
Console.ReadKey(); 


sayi = input("Sayi : ")
yuzde = 0.25 * float(sayi)
print(sayi," sayısının %25 i : ", yuzde) 6- Kullanıcının girdiği sayının yine kullanıcının girdiği % değerini hesaplayıp ekrana yazan program


double sayi = 0,yuzde = 0,yuzdelik=0;
Console.Write("Sayi   : ");
sayi = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("Yüzdelik : ");
yuzdelik = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
yuzde = (sayi * yuzdelik) /100;
Console.WriteLine("{0} sayısının %{1} i : {2}", sayi,yuzdelik, yuzde);
Console.ReadKey(); 


sayi = input("Sayi : ")
yuzdelik = input("Yüzdelik : ")
yuzde = (float(sayi) * float(yuzdelik)) /100;
print(sayi," sayısının %",yuzdelik," i : 10",yuzde) 7- Alış fiyatı girilen ürünün kullanıcının girdiği karla satış fiyatını ekrana yazan program


double fiyat = 0, kar = 0, satisFiyati = 0;
Console.Write("Ürün fiyatı : ");
fiyat = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("Kar     : ");
kar = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
satisFiyati = fiyat + ((fiyat * kar) / 100);
Console.WriteLine("{0} liralık ürünü %{1} kar ile satış fiyatı : {2}", fiyat, kar, satisFiyati);
Console.ReadKey(); 


fiyat = float(input("Ürün fiyatı : "))
kar  = float(input("Kar     : "))
satisFiyati = fiyat + ((fiyat * kar) / 100)
print(str(fiyat) + " liralık ürünü %" + str(kar) + " kar ile satış fiyatı : " + str(satisFiyati)) 8- Dışarıdan iki kenarı girilen dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayıp ekrana yazan program


int kenar1, kenar2,cevre,alan;
Console.Write("1. kenar : ");
kenar1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("2. kenar : ");
kenar2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
cevre = 2 * (kenar1 + kenar2);
alan = kenar1 * kenar2;
Console.WriteLine("Dikdörtgenin çevresi :{0} alanı :{1}", cevre, alan);
Console.ReadKey();


kenar1 = int(input("1. kenar : "))
kenar2 = int(input("2. kenar : "))
cevre = 2 * (kenar1 + kenar2)
alan = kenar1 * kenar2
print("Dikdörtgenin çevresi :",cevre," alanı :", alan) 9- Yarıçapı girilen dairenin alanını ve çevresini hesaplayıp ekrana yazan program


double pi = 3.14;
double r,cevre, alan;
Console.Write("Yarıçap : ");
r = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());     
cevre = 2 * pi * r;
alan = pi * r * r;
Console.WriteLine("Dairenin çevresi :{0} alanı :{1}", cevre, alan);
Console.ReadKey();


pi = 3.14
r = float(input("Yarıçap : "))     
cevre = 2 * pi * r;
alan = pi * r * r;
print("Dairenin çevresi :",cevre," alanı :", alan) 10- Vize(%40) ve Final(%60) notu girilen öğrencinin dersi geçip geçmediğini yazan program. (Geçme notu : 50)


double vize, final, ortalama;
Console.Write("Vize : ");
vize = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("Final : ");
final = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
ortalama = vize * 0.4 + final * 0.6;
if(ortalama>=50)
{
  Console.WriteLine("{0} ortalama ile geçtiniz", ortalama);
}
else
{
  Console.WriteLine("{0} ortalama ile kaldınız", ortalama);
}
Console.ReadKey();


vize = float(input("Vize : "))
final = float(input("Final : "))
ortalama = vize * 0.4 + final * 0.6
if(ortalama>=50):
  print(ortalama," ortalama ile geçtiniz")
else:
  print(ortalama," ortalama ile kaldınız") 11- Girilen 2 sayıdan büyük olanını ekrana yazan program


int sayi1, sayi2;
Console.Write("1. sayi : ");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("2. sayi : ");
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (sayi1 > sayi2)
  Console.WriteLine("1. sayi büyük");
else if (sayi1 == sayi2)
  Console.WriteLine("Iki sayi eşit");
else
  Console.WriteLine("2. sayi büyük");

Console.ReadKey();


sayi1 = int(input("1. sayi : "))
sayi2 = int(input("2. sayi : "))
if sayi1 > sayi2:
  print("1. sayi büyük")
elif sayi1 == sayi2:
  print("Iki sayi eşit")
else:
  print("2. sayi büyük") 12- Girilen sayının 4 ve 7 ile tam bölünüp bölünmediğini bulan program


int sayi;
Console.Write("Sayi : ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (sayi % 4 == 0 && sayi % 7 == 0)
  Console.WriteLine("Sayi 4 ve 7 ile tam bölünür.");
else
  Console.WriteLine("Sayi 4 ve 7 ile tam bölünmüyor.");
Console.ReadKey();


sayi = int(input("Sayi : "))
if (sayi % 4 == 0 and sayi % 7 == 0):
  print("Sayi 4 ve 7 ile tam bölünür.")
else:
  print("Sayi 4 ve 7 ile tam bölünmüyor.") 13- Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bulan program


int sayi;
Console.Write("Sayi : ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (sayi % 2 == 0)
  Console.WriteLine("{0} sayısı çifttir", sayi);
else
  Console.WriteLine("{0} sayısı tektir", sayi);
Console.ReadKey();


sayi = int(input("Sayi : "))
if (sayi % 2 == 0):
  print(sayi," sayısı çifttir")
else:
  print(sayi," sayısı tektir") 14- Girilen sayının pozitif mi negatif mi olduğunu bulan program


int sayi = 0;
Console.Write("Sayi : ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (sayi > 0)
  Console.WriteLine("{0} sayısı pozitif", sayi);
else if(sayi < 0)
  Console.WriteLine("{0} sayısı negatif", sayi);
else
  Console.WriteLine("Girilen sayı 0", sayi);
Console.ReadKey();


sayi = int(input("Sayi : "))
if (sayi > 0):
  print(sayi," sayısı pozitif")
elif(sayi < 0):
  print(sayi," sayısı negatif")
else:
  print("Girilen sayı 0") 15- Girilen sayının 0 ile 100 arasında olup olmadığını kontrol eden programint sayi = 0;
Console.Write("Sayi : ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (sayi >= 0 && sayi <= 100)
  Console.WriteLine("{0} sayısı, 0 ile 100 arasında", sayi);
else
  Console.WriteLine("{0} sayısı, 0 ile 100 arasında değil", sayi);
Console.ReadKey();sayi = int(input("Sayi : "))
if (sayi >= 0 and sayi <= 100):
  print(sayi," sayısı, 0 ile 100 arasında")
else:
  print(sayi," sayısı, 0 ile 100 arasında değil") 16- Ekrana 1907 defa Fenerbahçe yazan program - FORfor (int i = 0; i < 1907; i++)
{
  Console.WriteLine(i + " Fenerbahçe");
}
Console.ReadKey();for i in range(0,1907): # 0 dan 1907 ye kadar 1 er 
  print(i," Fenerbahçe") 17- Ekrana 1907 defa Fenerbahçe yazan program - WHILEint i = 0;
while (i < 1907)
{
  Console.WriteLine(i + " Fenerbahçe");
  i = i+1;
}
Console.ReadKey();

i=0
while i < 1907:
  print(i," Fenerbahçe")
  i=i+1 18- Kullanıcının girdiği metni 10 kez alt alta yazdıran programConsole.Write("Metin : ");
string metin = Console.ReadLine();
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  Console.WriteLine(metin);
}
Console.ReadKey();metin = input("Metin : ")
for i in range(10):
  print(metin) 19- Dışarıdan girilen 10 tane sayının toplamını ekrana yazan programint sayi = 0, toplam = 0;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  Console.Write(i + ". sayi : ");
  sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  toplam = toplam + sayi;
}
Console.WriteLine("Toplam : {0}", toplam);
Console.ReadKey();toplam=0
for i in range(10): # o dan 10 kadar, 10 dahil değil
  sayi = int(input(str(i+1) + ". sayi : "))
  toplam = toplam + sayi
print("Toplam : ", toplam); 20- Kullanıcı sıfır girene kadar girdiği bütün sayıların toplamını ekrana yazan programint sayi = 0, toplam = 0;
Console.Write("sayi : ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
while (sayi!=0)
{
  toplam = toplam + sayi;
  Console.Write("sayi : ");
  sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());      
}
Console.WriteLine("Toplam : {0}", toplam);
Console.ReadKey();toplam=0
sayi = int(input("Sayi : "))
while (sayi!=0):
  toplam = toplam + sayi
  sayi = int(input("Sayi : "))
print("Toplam : ", toplam) 21- Dışarıdan girilen N tane sayının ortalamasını ekrana yazan programint sayi = 0, toplam = 0,N=0;
double ortalama;
Console.Write("Kac sayi girisi yapacaksiniz : ");
N = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (int i = 1; i <= N; i++)
{
  Console.Write(i + ". sayi : ");
  sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  toplam = toplam + sayi;
}
ortalama = toplam / N;
Console.WriteLine("Ortalama : {0}", ortalama);
Console.ReadKey();toplam=0
N = int(input("Kac sayi girisi yapacaksiniz : "))
for i in range(N):
  sayi = int(input(str(i+1) + ".Sayi : "))
  toplam = toplam + sayi
ortalama = toplam / N
print("Ortalama : ", ortalama) 22- 1 ile 15 arasında girilen bir sayının faktöriyelini ekrana yazan programint sayi = 0, fak = 1;
do
{
  Console.Write("1 ile 15 arasında bir sayı giriniz : ");
  sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
} while (sayi>15 || sayi < 1)

for (int i = 2; i <= sayi; i++)
	fak=fak*i;
Console.WriteLine("{0} Sayısının faktöriyeli : {0}", sayi,fak); 
Console.ReadKey();

while True:
  sayi = int(input("Sayi : "))
  if(sayi <= 15 and sayi >= 1):
    break
fak=1
for i in range(2,sayi+1):
  fak = fak * i
print(sayi," Sayısının faktöriyeli : ",fak);  23- Çarpma işlemini kullanmadan iki sayının çarpımını toplama kullanarak hesaplayan programint sayi1, sayi2,toplam = 0;
Console.Write("1. sayi : ");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("2. sayi : ");
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (int i = 0; i < sayi1; i++)
{
  toplam = toplam + sayi2;
}
Console.WriteLine("{0} ile {1} çarpımı : {2}",sayi1,sayi2,toplam);
Console.ReadKey();toplam=0
sayi1 = int(input("1. sayi : "))
sayi2 = int(input("2. sayi : "))
for i in range(sayi1):
  toplam=toplam+sayi2
print(sayi1, " ile " , sayi2 , " çarpımı : " , toplam) 24- Dışarıdan girilen 2 sayı arasındaki 7 ile tam bölünebilenlerin sayısını veren programint sayi1, sayi2, sayac = 0, bos ;
Console.Write("1. sayi : ");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("2. sayi : ");
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if(sayi1>sayi2)
{
  bos = sayi1;
  sayi1 = sayi2;
  sayi2 = bos;
}
for (int i = sayi1; i < sayi2; i++)
{
  if (i % 7 == 0)
    sayac++;
}
Console.WriteLine("{0} ile {1} arasında 7 ile tam bölünebilen sayisi :{2}", sayi1, sayi2, sayac);
Console.ReadKey();sayi1 = int(input("1. sayi : "))
sayi2 = int(input("2. sayi : "))
sayac = 0
bos=0

if(sayi1>sayi2):
  bos = sayi1
  sayi1 = sayi2
  sayi2 = bos
  
for i in range(sayi1,sayi2+1):
  if (i % 7 == 0):
    sayac = sayac + 1
    
print(sayi1," ile ",sayi2," arasında 7 ile tam bölünebilen sayisi :", sayac) 25- Kod numarası vererek (0 çıkış, 1 topla, 2 çıkar, 3 çarp, 4 böl) klavyeden girilen iki sayıyı yine klavyeden girilen işlem koduna göre toplayan, çıkaran, çarpan, bölen programint kod = -1;
double sayi1=0,sayi2=0,sonuc;
while (kod != 0)
{
  if (kod == 1)//topla
  {
    sonuc = sayi1 + sayi2;
    Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", sayi1, sayi2, sonuc);
  }
  else if (kod == 2)//çıkar
  {
    sonuc = sayi1 - sayi2;
    Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", sayi1, sayi2, sonuc);
  }
  else if (kod == 3)//çarp
  {
    sonuc = sayi1 * sayi2;
    Console.WriteLine("{0} * {1} = {2}", sayi1, sayi2, sonuc);
  }
  else if (kod == 4)//böl
  {
    sonuc = sayi1 / sayi2;
    Console.WriteLine("{0} / {1} = {2}", sayi1, sayi2, sonuc);
  }

  Console.WriteLine("--------------------------");
  Console.WriteLine("0 : Çıkış");
  Console.WriteLine("1 : Topla");
  Console.WriteLine("2 : Çıkar");
  Console.WriteLine("3 : Çarp");
  Console.WriteLine("4 : Böl");
  Console.Write("İşlem yapmak istediğiniz kodu giriniz : ");
  kod = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  if(kod!=0)
  {
    Console.Write("1. sayi : ");
    sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    Console.Write("2. sayi : ");
    sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }
} kod,sayi1,sayi2 = -1,0,0 #sırasıyla değişkenlere ilk değer atama
while (kod != 0):
  if (kod == 1):#topla
    sonuc = sayi1 + sayi2
    print(sayi1 , " + " , sayi2 , " = " , sonuc)
  elif (kod == 2):#çıkar
    sonuc = sayi1 - sayi2
    print(sayi1 , " - " , sayi2 , " = " , sonuc)
  elif (kod == 3):#çarp
    sonuc = sayi1 * sayi2
    print(sayi1 , " * " , sayi2 , " = " , sonuc)
  elif (kod == 4):#böl
    sonuc = sayi1 / sayi2
    print(sayi1 , " / " , sayi2 , " = " , sonuc)
    
  print("--------------------------");
  print("0 : Çıkış");
  print("1 : Topla");
  print("2 : Çıkar");
  print("3 : Çarp");
  print("4 : Böl");
  kod = int(input("İşlem yapmak istediğiniz kodu giriniz : "))
  if(kod!=0):
    sayi1 = int(input("1. sayi : "))
    sayi2 = int(input("2. sayi : ")) 26- int dizi[] = {5,6,7,8,78,45,0,30}; şeklinde verilen bir tamsayı dizisinin elemanlarının toplamını bulup ekrana yazan programint[] dizi = { 5, 6, 7, 8, 78, 45, 0, 30 };
int toplam = 0;
for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
{
  toplam = toplam + dizi[i];
}
Console.WriteLine("Toplam : {0}", toplam);
Console.ReadKey();dizi = [ 5, 6, 7, 8, 78, 45, 0, 30 ]
toplam = 0
for i in range(len(dizi)):
  toplam = toplam + dizi[i]

print("Toplam : ", toplam) 27- Dışarıdan girilen 10 adet sayıyı ters sıra ile ekrana yazdıran programint elemanSayisi = 10;
int[] dizi = new int[elemanSayisi];
for (int i = 0; i < elemanSayisi; i++)
{
  Console.Write((i + 1) + ".sayi : ");
  dizi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}

for (int i = elemanSayisi - 1; i >= 0; i--)
  Console.Write(dizi[i] + " ");
Console.ReadKey();elemanSayisi = int(10)
dizi = []
for i in range(elemanSayisi):
  dizi.append(int(input(str(i + 1) + ".sayi : ")))

for i in range(elemanSayisi-1,-1,-1): #9 indisliden -1 e kadar, -1 dahil değil, -1 azalt
  print(str(dizi[i]) + " "); 28- 10 elemanlı A dizisine dışarıdan 1 ile 100 arasında 10 adet sayı girişi yapan programint[] A = new int[10];
int sayi = 0;
for (int i = 0; i <= 9; i++)
{
  // hatalı giriş olduğu sürece döngü devam etsin
  do
  {
    Console.Write((i+1) +".Sayi : ");
    sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  } while (sayi > 100 || sayi < 1);
  A[i] = sayi;
}

for (int i = 0; i < 10; i++)
  Console.WriteLine(A[i]);
Console.ReadKey(); 29- 10 elemanlı A dizisine 1 ile 100 arasında rastgele sayı atan ve bu dizi içindeki en büyük elemanı ekrana yazdıran programint[] A = new int[10];
int enbuyuk=0;
for (int i = 0; i <= 9; i++)
{
  Thread.Sleep(10);// yoksa aynı sayıyı veriyor
  A[i] = new Random().Next(1,100);
  if (enbuyuk < A[i])
    enbuyuk = A[i];
}
for (int i = 0; i < 10; i++)
  Console.Write(A[i] + ",");

Console.WriteLine("\nA dizisinin en buyuk elemanı :{0}", enbuyuk); // \n alt satıra geç demek
Console.ReadKey(); 30- Sayısal Loto: 6 elemanlı bir A dizisine 1 ile 49 arasında birbirinden farklı 6 sayı atan programRandom r = new Random();
int[] A = new int[6];
bool bulduMu = false;

for (int i = 0; i <= 5; i++)
{
  A[i] = r.Next(1, 49);
  bulduMu = false;
  for (int x = 0; x < i; x++)
  {
    if (A[i] == A[x])
      bulduMu = true;
  }
  if(bulduMu==true)
    i--;

}

for (int i = 0; i < 6; i++)
{
  Console.WriteLine(A[i] + " , ");
}

Console.ReadKey(); 31- Sayı Tahmin Oyunu : 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı tutunuz. Kullanıcı aynı sayıyı girene kadar kullanıcıdan sayı girişi istenecek. Kullanıcı bu sayıdan kuçük bir değer girerse 'Daha büyük bir sayı giriniz.', büyük bir sayı girerse 'Daha küçük bir sayı giriniz.', Aynı sayıyı girerse 'Tebrikler bildiniz.'//Sayı Tahmin Oyunu
int tahminEdilecekSayi = new Random().Next(1, 100);
int sayi = 0;
Console.WriteLine("Sayı Tahmin Oyunu v.2");
Console.WriteLine("----------------------");
Console.WriteLine("1 ile 100 arasında bir sayi tuttum");
Console.WriteLine("......................");
Console.Write("Tamininiz : ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
while (sayi != tahminEdilecekSayi)
{
  if (sayi < 1 || sayi > 100)
  {
    Console.WriteLine("Ayıp Ettin !!!");
  }
  else
  {
    if (sayi > tahminEdilecekSayi)
      Console.WriteLine("Daha küçük bir sayi giriniz");
    else
      Console.WriteLine("Daha büyük bir sayi giriniz");
  }


  Console.Write("Tamininiz : ");
  sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
Console.WriteLine("Tebrikler bildiniz");
Console.ReadKey(); 32- int[] dizi = {5,33,22,66,11,44,99,88}; şeklinde verilen bir tamsayı dizisini küçükten büyüğe sıralayan program