BAGLAN CLASS (calistir) Bu yazımızda BAGLAN class ı içerisindeki calistir fonksiyonunun nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım.

      ASP.Net ile verilerimizi veritabanına gönderdik ve veritabanımızda bazı işlemler yaptığımızı düşünelim. Bu işlemler sonucunda geriye bizim belirlediğimiz hiçbir değeri döndürmüyorsa bu fonksiyonu kullanacağız. Genellikle bir nesnenin eklenmesinde, düzenlenmesinde ve silinmesinde kullanabilirsiniz.
Üstte bulunan düzenleme tasarımının düzenle butonuna basıldığında yapılan işlemleri yapacağız.

Örnek Tablo


Stored Procedure

Düzenlemek istediğimiz tablonun id'si ve diğer düzenlenecek olan bilgileri SP'e gönderip gerekli işlemleri yapıyoruz
create proc kullanici_duzenle
@id int,
@ad nvarchar(50),
@soyad nvarchar(50),
@durum nvarchar(50)
as
update kullanici set ad=@ad,soyad=@soyad,durum=@durum where id=@id

Code-behind

calistir fonksiyonumuz True veya False değer döndüreceği için bir adet boolean değişken tanımlayıp işlemimizi ona göre yapıyoruz.
protected void btn_duzenle_Click(object sender, EventArgs e)
{
 Boolean sonuc = false;
 try
 {
  int kullanici_id = Convert.ToInt32(Request.QueryString["id"]);
  baglan bag = new baglan();
  object[,] icerik = new object[,] { {"@id", kullanici_id },{"@ad",txt_ad.Text},
                    {"@soyad",txt_soyad.Text},{"@durum",DropDownList1.SelectedItem.Text} };
  sonuc = bag.calistir(icerik, "kullanici_duzenle");
 }
 catch (Exception)
 {
  sonuc = false;
 }

 if (sonuc)
   lbl_sonuc.Text = "Düzenlendi";
 else
   lbl_sonuc.Text = "Düzenleme işleminde bir hata oluştu.";
}


İyi çalışmalar dilerim.