Kuzey Yeli (northwind) Veritabanı Sorgu ÖrnekleriMerhaba Arkadaşlar, 

Nortwind Türkçe veritabanını indirmek için Tıklayınız .
Aşağıda temel seviyeden ileri seviyeye sql sorgu örnekleri mevcuttur. 

İyi çalışmalar dilerim.

Sorular

Cevaplar


select * from Musteriler


select MusteriAdi,MusteriUnvani from Musteriler


select * from Urunler where BirimFiyati >= 18


select * from Personeller where Sehir = 'London'


select Adi,SoyAdi from Personeller where Sehir != 'London'


select * from Urunler where KategoriID = 3 and BirimFiyati < 10


Select * from Personeller where Sehir = 'London' or Sehir = 'Seattle'


Select * from Urunler where KategoriID = 3 or KategoriID = 5 or KategoriID = 7
select * from Urunler where KategoriID in (3,5,7)


select * from Urunler where KategoriID != 6 and KategoriID !=9
select * from Urunler where KategoriID not in (6,9)


select * from Urunler where BirimFiyati >= 10 and BirimFiyati <= 20 
select * from Urunler where BirimFiyati Between 10 and 20


select * from Satislar where SevkTarihi between '1996-07-16' and '1996-07-30'


select * from Musteriler where Bolge is null


Select * from Musteriler where Faks is not null


select * from Musteriler where MusteriUnvani like '%Manager'


Select * from Musteriler where MusteriID like 'FR___'


select * from Musteriler where Telefon like '(171)%'


select * from Urunler where BirimdekiMiktar like '%boxes%'


select MusteriAdi,Telefon from Musteriler where 
Ulke in ('France','Germany') and  MusteriUnvani like '%Manager'


select distinct KategoriID from Urunler where BirimFiyati < 10


select top 5 * from Urunler order by BirimFiyati asc


select top 10 * from Urunler order by BirimFiyati desc


select * from Musteriler order by Ulke asc,Sehir asc


select Adi,SoyAdi,DATEDIFF(yy,DogumTarihi,GETDATE()) Yas from Personeller


select * from Satislar where DATEDIFF(dd,SatisTarihi,SevkTarihi)>35


select KategoriAdi from kategoriler where kategoriID =
(select top 1 KategoriID from Urunler order by BirimFiyati desc)


select * from urunler where KategoriID in
(select KategoriID from Kategoriler where KategoriAdi like '%on%')


select * from Satislar where PersonelID in (
select PersonelID from Personeller where Adi = 'Nancy') and SevkUlkesi = 'Brazil'


select * from Satislar where DATEPART(yy,SatisTarihi)=1996


Select COUNT(*) Adet from Urunler where TedarikciID in (Select TedarikciID from Tedarikciler where Ulke = 'Japan')


Select SUM(miktar) adet from [Satis Detaylari] where UrunID in (select UrunID from Urunler where UrunAdi = 'Konbu')


select MIN(NakliyeUcreti) Dusuk, MAX(NakliyeUcreti) Yuksek, AVG(NakliyeUcreti) Ortalama from Satislar where DATEPART(yy,SatisTarihi) = 1997


Select u.UrunAdi,k.KategoriAdi from Urunler u, Kategoriler k where u.KategoriID = k.KategoriID


Select u.UrunAdi,k.KategoriAdi,t.SirketAdi from Urunler u 
inner join Kategoriler k on u.KategoriID = k.KategoriID
inner join Tedarikciler t on t.TedarikciID = u.TedarikciID


select u.UrunAdi,(sd.Miktar * sd.BirimFiyati) Toplam  from [Satis Detaylari] sd 
inner join Urunler u on u.UrunID = sd.UrunID where sd.SatisID = 10248 


select * from (Select top 1 * from Urunler order by  BirimFiyati desc) a
union
select * from (Select top 1 * from Urunler order by  BirimFiyati asc) b


select p.Adi + ' ' + p.SoyAdi as Ad, Adres,'Patron' as Tur from Personeller p where BagliCalistigiKisi is null
union
select p.Adi + ' ' + p.SoyAdi as Ad, Adres,'Personel' as Tur from Personeller p where BagliCalistigiKisi is not null
union
select MusteriAdi as Ad,Adres ,'Müşteri' as Tur from Musteriler


Select KategoriID,COUNT(*) Adet from Urunler group by KategoriID


Select SevkUlkesi,COUNT(*) Adet from Satislar s inner join Personeller p
on s.PersonelID = p.PersonelID where p.Adi = 'Nancy' group by SevkUlkesi


select u.UrunAdi,yeni.adet from 
(Select sd.UrunID,SUM(sd.Miktar) Adet from Satislar s inner join [Satis Detaylari] sd on s.SatisID = sd.SatisID
group by sd.UrunID) yeni inner join Urunler u on yeni.UrunID = u.UrunID

1 yorum:

Write yorum
Unknown
AUTHOR
7 Ocak 2024 17:58 Sil

elinize sağlık hocam

Reply
avatar