C# DropDownList i veritabanından doldurmaMerhabalar,
Bu yazımızda veritabanında bulunan verileri DropDownList'e nasıl aktaracağımızı anlatacağım.


Senaryomuza göre üstte bulunan kullanıcı tablosundaki kişileri dropdownlist e doldurulması olacaktır.

Stored Procedure

Sp'den istediğimiz 2 sütun bulunmaktadır.
  Birincisi, Text değeri kullanici_adi sütunu olacak,
  İkincisi,  Value değeri id sütunu olacak

Dikkat : Ekranda ad ve soyad 'ı göstermek istiyorum ama tek bir sütun kullanmak gerekiyor. Bu yüzden ad ve soyadı birleştirip kullanici_adi şeklinde yeni bir sütun oluşturarak kullandım.

create proc kullanici_drop
as
select ad + ' ' + soyad as kullanici_adi,id from kullanici 

Code-Behind

baglan bag = new baglan();
drop_kullanici.DataSource = bag.tablo_getir("kullanici_drop");
drop_kullanici.DataTextField = "kullanici_adi";
drop_kullanici.DataValueField = "id";
drop_kullanici.DataBind();

Veritabanında olmayan ek 'isimsiz' adında bir veriyi aşağıdaki şekilde ekleyip seçili konumda ayarlayabiliriz.

ListItem l = new ListItem("isimsiz", "0", true);
l.Selected = true;
dropTur.Items.Add(l);

İyi çalışmalar dilerim.