C# Datagridview İşlemleri


   Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda SQL veritabanımızdaki verilerimizi datagridview içerisinde listelerken işimize yarayacak olan , görsellik açısından daha düzenli görünmesini sağlayan ve tablo içerisindeki o an için kullanıcıya yaramayan bilgilerin listelenmesini engelleyecek kodları paylaşacağım örnek olarak veritabanındaki tablomuz aşağıdaki şelikde görüldüğü gibi olsun ;
 


Gerekli bağlantı işlemleri ve kodlamalarla birlikte tablomuzun C# form kısmındaki görüntülenme kısmı ise şu şekilde olacaktır ;

   Senaryomuz da programımızın bu aşamasında ders listeleme işleminin sadece “Ders Adı”,”Hoca Adı”,”Gün” ve “Yer” olduğunu varsayarsak eğer bu şekilde listelenmiş bir tablo gereğinden fazla bilgi içermekte örnek olarak bizim listelenmesini isteğimiz tablomuz aşağıdaki gibi olsun ;


   İlk listelenen tabloyu ikinci şekle döndürmemiz için yaptığımız çalışmalar da sadece tablo içerisinde kolonların görünümlüleri değiştirilmiş kolonların “HeaderText” özelliği ile kullanıcı görünümündeki isimleri değiştirilmiştir.  Bu işlem içerisinde kullandığımız kodlar şu şekildedir.gridDersListe.Columns[0].Visible = false;
gridDersListe.Columns[1].HeaderText = "Ders Adı";
gridDersListe.Columns[2].HeaderText = "Hoca Adı";
gridDersListe.Columns[3].HeaderText = "Gün";
gridDersListe.Columns[4].HeaderText = "Yer";
gridDersListe.Columns[5].Visible = false;
gridDersListe.Columns[6].Visible = false;
gridDersListe.Columns[7].Visible = false;   Verilen bilgilere ek olarak Visual Studio programı içerisinde datagridview seçili iken properties sekmesinde aşağıdaki gibi bir görünüm elde ederseniz tablonuzda bulunan hücreler hücre uzunluğuna göre otomatik olarak düzene girecektir.