Nesneye Dayalı Programlama -3- Genel Kavramlar
Merhabalar Arkadaşlar,

Bu yazımızda NDP deki temel sınıf(class) ve nesne(object) kavramlarından bahsedeceğiz.

Sınıflar

NDP ile yazacağımız programlarda sadece nesneler vardır. Bu nesneler, veri alışverişi yaparak, birbirleriyle haberleşirler.

Nesneler NDP'da sınıf(class) olarak ifade edilen şablonlardan oluşturulurlar.
Her sınıf içinde, o sınıftan üretilecek nesnelerin özellikleri ve davranışları tespit edilir.

Örneğin, Ogrenci isminde bir sınıf(class) oluşturacak olursak;
- bu sınıftan üretilecek nesnelerin ortak yani, bir numara, ad, soyad, gibi özellikleri olacaktır.
Sınıflar, nesne üretmenin yanında aralarında akraba ve ilişkileri kurmak mümkündür.
Nesneler

Nesneyi, belirlenmiş bir işlevi yerine getiren, bunun içinde çeşitli fonksiyonlar içeren bir yapı olarak tanımlayabiliriz.
NDP da nesneler sınıflardan üretilir.
Nesneler, sınıfların aksine canlıdırlar ve kimlikleri vardır.
Aşağıdaki örneğimizde Ogrenci sınıfından üretilmiş iki nesnenin sahip olduğu değişkenler değişik özelliklere sahiptir.

İyi çalışmalar dilerim.