Nesneye Dayalı Programlama -4- Sınıfın Üyeleri (members)


Merhabalar Arkadaşlar,

Bu yazımızda artık kodlamaya başlayacağız. NDP birçok dil ile yapılabilir.
Biz Visual Studio 2015 + C# ile kodlayacağız.

Sınıf(class) yeni bir tip veri tanımlar. Bu yeni tip, bu tipte yeni nesneler oluşturmada kullanılır. Bu yüzden sınıf nesne için bir şablondur. Ve bir nesne sınıfın bir örneğidir.

Sınıfın Genel Biçimi : Bir sınıf, class anahtar sözcüğü ile tanımlanır. Sınıf içinde değişkenler ve metotlar yer alır.

Sınıfı oluşturan kod ve veri, söz konusu sınıfın üyeleri (members) olarak adlandırılır.

Sınıf Üyeleri:

 1. Alan (field): Sınıf tarafından tanımlanan veriler.
 2. Özellik (Properties): Sınıf tarafından tanımlanan sınırlandırılmış veya özelleştirilmiş veriler.
 3. Metot (Method): Veri üzerindeki operasyonlar.
 4. Olaylar (Events): Diğer nesneler için operasyonel yapılar.
 5. Temsilciler (Delegates): Olayları oluşturabilmek için gereken kapsüllenmiş yapılar.

class sinif_ismi
  {
    //alan(fields,değişken) tanımlamaları
    // tip değişken1;
    // tip değişken2;

    int sayi;
    string yazi;

    //özellik (properties) tanımlamaları
    // tip özellik1
    //{
    //  get{ ...
    //  }
    //  set{ ...
    //  }
    //}

    int sayi2
    {
      get
      {
        return sayi2;
      }
      set
      {
        sayi2 = value;
      }
    }

    //metot(method) tanımlamaları
    //tip metot_ismi (parametreler)
    //{
    //  metodun gövdesi
    //    ...
    //} 

    int topla(int deger)
    {
      return sayi + deger;
    }

  }


Şimdi Visual Studio 2015'de örnek bir proje oluşturalım


File - New - Project ile proje oluşturuyoruz


Visual C# - Console Application  ile SepeteAt projesi oluşturuyoruz.


SepeteAt (üzerinde Sağ Tık) - Add - New Item ile yeni bir class ekleyeceğiz


Code - Class ile Urun isimli bir sınıf(class oluşturuyoruz)


Bir sonraki yazımızda oluşturduğumuz bu proje ile örneklere başlayacağız.

İyi çalışmalar dilerim.