Repeater ile çoklu işlem


Merhabalar Arkadaşlar, Bu yazımızda Repeater ile çoklu veri girişinin nasıl yapacağına bakacağız. Örnek senaryomuz, Hoca X dersinin sınav notlarını girmesi.
 1. Repeater içinde Textbox ile öğrencinin puanını gireceğiz.
 2. Repeater içinde Label ile öğrencinin id sine ulaşacağız.
 3. Puan girişlerini yaptıktan sonra Ekle butonu içerisine aşağıdaki gibi bir foreach ile Tüm repeater taranır.
 4. Gerekli verileri (puan,ogrenciID gibi) bulup verileri veritabanına uygun şekilde ekleyeceğiz.


< asp:TextBox ID='txtPuan' runat="server" Text='<%# Eval("puan") %>'>
</ asp:TextBox>
                
< asp:label id="lblID" runat="server" text="<%# Eval("ogrenciID")%>" visible="false"></ asp:Label>foreach (RepeaterItem item in rptOgrenciler.Items)
{
   puan = Convert.ToInt32(((TextBox)item.FindControl("txtPuan")).Text);
   ogrenciID = Convert.ToInt32(((Label)item.FindControl("lblID")).Text);
   object[,] ic = { { "@sinavID", Request.QueryString["sinavID"] }, 
            { "@ogrenciID", ogrenciID }, { "@puan", puan } };
   Baglan.calistir(ic,"sinavSonucuEkle");
}