BAGLAN CLASS (tablo_getir DataTable ile)Merhabalar Arkadaşlar,

Bu yazımızda bir nesneye (örn: Öğrenci, Ürün vb.) ait tekil verileri label,literal veya textbox gibi araçlar ile kullanıcıya nasıl gösterebileceğimize bakacağız.


 1. icerik değişkeni içerisine veritabanına gönderilecek veriler eklenir. (ogrenciID)
 2. tablo_getir fonksiyonu için gerekli olan OgrenciDetay Storred Procedure u oluşturulur.
 3. tablo_getir fonksiyonu sonucu oluşan veri bir DataTable (dt) a atılır.
 4. if ile dt 'nin dolu olup olmadığı kontrol edilir.
 5. dt dolu ile gerekli içerikler uygun yerlere yazılır.(dt.Rows[0]["sütun_adı"])
 6. işlemler bittikten sonra dt.dispose ile dt boşaltılır.
İyi çalışmalar dilerim.


CREATE PROC OgrenciDetay
@ogrenciID int
AS
SELECT * FROM Ogrenci WHERE ogrenciID=@ogrenciID


object[,] icerik = { { "@ogrenciID", ogrenciID },
DataTable dt = Baglan.tablo_getir(icerik,"OgrenciDetay");
if(dt.Rows.Count>0)
{
  lblAd.Text = dt.Rows[0]["ad"].ToString();
  lblSoyad.Text = dt.Rows[0]["soyad"].ToString();
  imgOgrenci.ImageUrl = "~/images/Ogrenci/" + dt.Rows[0]["resim"].ToString();
  ogrenciAd.Attributes.Add("href", "profil.aspx?id=" + dt.Rows[0]["ogrenciID"].ToString());
}
dt.Dispose();