Code Behind tarafından javascript oluşturmaMerhabalar,

Aşağıda bulunan kod ile kullanıcı tarafında alert oluşturulması.


ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "Alert", "<script type = 'text/javascript'>alert('Akademisyen silindi!');</script>");