DataTables Türkçeye DönüştürmeMerhaba Arkadaşlar,

dataTables.js dosyası içerisinde oluşturulan ingilizce yazıları (aşağıda kırmızı ile gösterilenler) arayıp, karşılıklarına aşağıda belirtilen karşılıkları yazarak türkçeye dönüştürebilirsiniz.

İyi çalışmalar.

jquery.dataTables.js

"sProcessing"      : "İşleniyor...",
"sLengthMenu"   : "Sayfada _MENU_ Kayıt Göster",
"sZeroRecords"   : "Eşleşen Kayıt Bulunmadı",
"sEmptyTable"    : "Tabloda kayıt bulunamadı."
"sInfo"                 : " _TOTAL_ Kayıttan _START_ - _END_ Arası Kayıtlar",
"sInfoEmpty"      : "Kayıt Yok",
"sInfoFiltered"    : "( _MAX_ Kayıt İçerisinden Bulunan)",
"sInfoPostFix"     : "",
"sLoadingRecords": "Yükleniyor...",
"sSearch"             : "Bul:",
"sUrl"                   : "",
"oPaginate" : {
"sFirst"                : "İlk",
"sPrevious"         : "Önceki",
"sNext"               : "Sonraki",
"sLast"                : "Son"
}

dataTables.bootstrap.js

"sLengthMenu"   : "Sayfada _MENU_ Kayıt Göster",