SQL Zaman HesaplamaMerhaba Arkadaşlar,

Mssql de zaman hesapla fonksiyonunu ele alacağız.

Fonksiyonun amacı : gönderilen tarih ile şu anki zaman arasındaki farkı (3 dk, 5 saat, 1 yıl vb.) geri döndürmektir.

Kolay gelsin.


CREATE FUNCTION [dbo].[zaman_hesapla]
(
@tarih smalldatetime
)
RETURNS nvarchar(50)
AS
BEGIN
 DECLARE @Result nvarchar(50)
 if(DATEDIFF(month,@tarih,getdate())>12)
  begin
  set @Result= convert(nvarchar(20),
  DATEDIFF(year,@tarih,getdate())) + ' yıl'
  end
 else if(DATEDIFF(day,@tarih,getdate())>30)
  begin
  set @Result= convert(nvarchar(20),
  DATEDIFF(month,@tarih,getdate())) + ' ay'
  end
 else if(DATEDIFF(hour,@tarih,getdate())>24)
  begin
  set @Result=convert(nvarchar(20),
  DATEDIFF(day,@tarih,getdate())) + ' gün'
  end
 else if(DATEDIFF(minute,@tarih,getdate())>60)
  begin
  set @Result=convert(nvarchar(20),
  DATEDIFF(hour,@tarih,getdate())) + ' saat'
  end
 else if(DATEDIFF(second,@tarih,getdate())>60)
  begin
  set @Result=convert(nvarchar(20),
  DATEDIFF(minute,@tarih,getdate())) + ' dk'
  end
 else if(DATEDIFF(second,@tarih,getdate())>0)
  begin
  set @Result=convert(nvarchar(20),
  DATEDIFF(second,@tarih,getdate())) + ' sn'
  end
 else 
  begin
  set @Result='az önce'
  end
 
 
RETURN(@Result)
END