Update panel içerisinde FileUpload kullanımı

Merhabalar Arkadaşlar,

Triggers içerisine hangi butonun postback etmesini istemiyorsak onu aşağıdaki gibi belirtmemiz gerekmektedir.

İyi çalışmalar.<asp:updatepanel id="UpdatePanel2" runat="server">
   <contenttemplate>
    --Birşeyler
   </contenttemplate>
   <triggers>
       <asp:postbacktrigger controlid="btnEkle"></asp:postbacktrigger>
   </triggers>
</asp:updatepanel>